Sociala medier

Följ oss och tagga oss på Instagram under helgen! @molndalsspelen #mölndalsspelen2023

Här kommer det också att komma upp bilder kontinuerligt under helgen.

Det kommer också att bli någon tävling för deltagande lag där man kan vinna goda priser!

 In och följ :)