Matchtiden är i alla matcher 2 x 15 min med paus om tre min. Ingen timeout förekommer. Gemensamma avkast- och slutsignaler med signal i högtalare.


Lag som ej ställer upp till spel vid signalen för avkast förlorar matchen på w.o. med siffrorna 0-10. ”Vinnande” lag får två poäng och målskillnaden 10-0. Efter två w.o. utesluts laget ur tävlingen.

Ingen lottning sker före avkast. ”Hemmalaget” (det lag som står först i spelprogrammet) har avkast i första halvlek. ”Bortalaget” får välja sida. Vid lika tröjfärg skall ”bortalaget” byta tröjor.


”Hemmalaget” skall hålla med matchboll. Båda lagen skall hålla med en eller flera reservbollar som läggs vid målen.

  Arrangören tillämpar SHFs regler gällande bollstorlekar fullt ut. En översikt över gällande mått och vikter för varje åldersklass finns att läsa på cupens hemsida samt i tävlingssekretariatet under cupen.

  Klister är inte tillåtet i U9-U14.

  Punktmarkering är inte tillåtet.

  Alla matcher spelas på konstgräs. Skor med dobbar, dock inte skruv- eller metalldobbar, får användas.

  Resultaten anslås på hemsidan. Vi ber alla lagen ta en titt på dessa så att eventuella felaktigheter kan rättas till i tid.

  För  gruppspelet  gäller: Placering i tabellen avgörs främst av poängantalet. Vid lika poäng avgör målskillnaden. Om även denna är lika, avgör i första hand flest gjorda mål och därefter resultatet i inbördes mötet. Är även dessa villkor lika, avgör lottning.

För  slutspelet  gäller: Om resultatet vid full tid är oavgjort, sker förlängning. Denna börjar direkt utan sidbyte med ”domarkast” och pågår tills första mål gjorts, max fem minuter. Om det fortfarande är oavgjort läggs tre straffkast. Om det därefter fortfarande är oavgjort läggs ett kast i taget tills ett avgörande skett. Nominering av straffläggare sker i enlighet med SHF regelbok, regel 2:2, IHF’s kommentar, dock endast med tre spelare åt gången.

Vid extrema förhållanden, exempelvis dåligt väder, kan tävlingsledningen besluta att matcher ska flyttas, förkortas, eller ställas in. I förkortad match räknas resultat efter verkligt spelad tid. Vid inställd match är huvudregeln att resultatet skrivs 0-0.  


U16-U12
Spelplan: 40 x 20 meter. Målen 3 x 2 m.
Antal spelare: Målvakt + sex utespelare.
Boll: Enligt SHF´s regler

U11
Spelplan: 40 x 20 meter. Målen 3 x 2 m. Extra ribba.
Antal spelare: Målvakt + sex utespelare.
Boll: Enligt SHF´s regler

U10
Spelplan: 40 x 20 meter. Målen 3 x 2 m. Extra ribba.
Antal spelare: Målvakt + fem utespelare.
Boll: Enligt SHF´s regler


U9
Spelar minihandboll
Spelplan 20 x 12 meter. Målen 2 x 1,7 m.
Antal spelare: Målvakt + fyra utespelare.
Boll: Skumgummi-/Gummiboll 47-49 cm, 150-200 g. Boll i mycket greppvänligt material.
Linjer: Målgårdslinje fyra meter från mållinjen. ”Strafflinje”: Fem meter från mållinjen.  
Ingen frikastlinje. Frikasten läggs minst två meter från målgårdslinjen.


Förening med lag som uteblir  eller lag som lämnar planen under pågående match utesluts omgående ur tävlingen.

Bestraffningar
Vi följer SHF´s bestämmelser gällande rödakort (Diskvalifikationer) vilket innebär:

Inte spelklar spelare/ledare är den som i samma tävling erhållit två röda kort. Denna spelare/ledare är automatiskt avstängd i nästföljande match i berörd tävling. Därefter avstängs spelaren/ledaren en match vid varje rött kort därefter. Nollställningar gäller ej i sanktionerade ungdomsturneringar.


Legitimation
Alla spelare skall kunna styrka sin ålder.   Riskera inte att förlora en match bara därför att spelare saknar legitimation.   Tips: Intyg från skolan om spelarens ålder, kopia av pass.


Representationsbestämmelser
Alla spelare i ett lag ska vara registrerade i deltagande förening, hos Svenska Handbollförbundet i enlighet med ”Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom”. Detta innebär att eventuella övergångar ska vara färdigregistrerade för att spelare ska kunna delta i turneringen. Vid oklarheter ska varje förening kunna visa att så är fallet. Lag som bryter mot representationsbestämmelserna riskerar att uteslutas ur turneringen. 

Spelare som omfattas av samverkansavtal mellan två eller flera föreningar får delta i turneringen med någon av de föreningar som slutit avtal, dock inte med mer än en förening under turneringen. 

Om spelaren väljer att delta med lag som inte är moderföreningen, skall kopia av samverkansavtalet skickas in till arrangören innan turneringen och medtas och visas upp i tävlingssekretariatet innan första match. 

Före lagets första match skall samtliga spelare vara registrerade i cupmanager. Någon ytterligare laguppställning behöver inte lämnas. Max 16 spelare får användas per match.

I U9-U11 (resultatlöst spel) får en spelare spela i mer än ett lag i samma klass. I klasserna U12-U16 får en spelare inte representera mer än ett lag i samma klass. En spelare kan även representera sin förening i ytterligare en åldersklass om ålderskraven är uppfyllda (undantaget spelare med dispens).

En spelare får maximalt spela i totalt två lag, dvs. finnas med på två laguppställningar, under turneringen (Gäller alla klasser U9-U16)

I klasserna U9-U11 får flickor fritt delta i pojklag och pojkar fritt delta i flicklag. I övriga klasser krävs dispens för detta i enlighet med dispensbestämmelserna.


Protester
Protester skall lämnas  skriftligen  tilltävlingsexpeditionen  senast 15 min efter avslutad match . Den skall åtföljas av protestavgiften, 500 kronor, som återbetalas, om protesten godkänns. Juryns beslut kan inte överklagas.


Jury
Juryn består av tävlingsledare, domaransvarig och cupgeneral.